עם ישראל שב לארצו אחרי אלפיים שנות גלות:
זהו פלא שאין לו אח ורע בתולדות האומות.  זו התגשמות חזון הנביאים – שבנו הביתה והקמנו כאן את מדינת היהודים. מראשית הופעת החזון הציוני זיהתה הציונות הדתית את התהליך האמוני המדהים המתרחש לנגד עיניה, והובילה אותו!  מאז ועד היום, הציונות הדתית ממשיכה להוביל בכל תחומי החיים במדינה, הכל מתוך אמונה פורצת דרך ומתוך מחויבות עמוקה לתורה, לעם ולארץ.

מחוייבים לתורה ולזהות היהודית.

מדינת ישראל הינה מדינה יהודית ודמוקרטית.
התורה ומסורת ישראל שמרו על העם היהודי והביאו אותו לתקומת מדינת ישראל. נפעל להרחבת והנכחת מורשת ומסורת ישראל במרחב הציבורי בישראל, מתוך אהבת חינם, במאור פנים וללא כפייה.

מחוייבים לשבת.

העם היהודי הוא שהביא לעולם את ערך השבת. נפעל לחיזוק השבת במרחב הציבורי, יום המנוחה הלאומי של מדינת ישראל. אנו דוגלים בזכותו של כל יהודי לשבות ביום השבת.

מחוייבים לרבנות הראשית.

אנו תומכים בחיזוק הרבנות הראשית לישראל, בחיזוק ובשדרוג מערך הכשרות, הגיור והנישואין, מתוך השקפה ממלכתית, מקצועית, ובמאור פנים לכל אדם.

מחוייבים למשפחה.

נפעל לחיזוק התא המשפחתי על פי מסורת ישראל כיעד לאומי וחינוכי בעל חשיבות עליונה לחוסנה ולעתידה של החברה ולהבטחת הרוב היהודי במדינה. נפעל להעצמת נשים ולהגנה על כבודן. נפעל ליצירת סביבה תומכת משפחה עבור נשים.
נפעל לקידום המאבק באלימות נגד נשים ובפגיעות מיניות. נפעל במישור התודעה והחינוך, בחקיקה ובתקצוב תוכניות מניעה וטיפול.

מחוייבים ליהדות התפוצות.

מדינת ישראל היא ביתו של העם היהודי. ערך הערבות ההדדית שביסוד קיומו של העם היהודי בכלל וביסודה של מדינת ישראל בפרט מטיל על המדינה אחריות ליהדות התפוצות. מתוך אחריות זו נפעל להעמיק את הקשר בין העם היושב בציון לבין אחינו שבגולה, ונחזק את הקשר בין יהדות התפוצות למדינת ישראל.

מחוייבים לביטחון

מדינת ישראל היא המדינה החזקה במזרח התיכון. אנו מחוייבים להמשיך ולפעול להשגת עליונות צבאית של צה"ל על פני כל אויבנו, בתוך גבולות הארץ ומחוצה להם. אין כל ספק, ביטחון אזרחי ישראל וחיילי צה"ל, קודם לביטחון האויב הערבי. אנו נפעל להכרעה ברורה בסכסוך בין מדינת ישראל לערביים תושבי הארץ ולא נוותר על רגב אדמה אחד מאדמת אבותינו. נפעל לביצורו של צה"ל כצבא חזק בעל רוח קרב יהודית ציונית המאמינה בצדקת הדרך וחותרת לניצחון.

מחוייבים להתיישבות

ארץ ישראל לעם ישראל. 
נקודה.
מחוייבים לנגב ולגליל. מפעל ההתיישבות בגליל ובנגב – חגורת הביטחון הלאומית: אנו רואים בעיירות הפיתוח ובמרחב הכפרי בנגב ובגליל מפעל התיישבות חלוצי אדיר ששרטט את גבולותיה של מדינת ישראל ומשמש לה חגורת ביטחון לאומית מהמעלה הראשונה. אנו רואים ערך לאומי עליון בשמירה על הצביון היהודי בערים ובהתיישבות בנגב ובגליל. כדי לשמור על עיקרון זה, נפעל לתת פתרון הולם להתפתחות האוכלוסייה הערבית בכפרי הערבים ובעריהם.

מחוייבים לפריפרייה. 

נפעל לייצר חיזוקים ותמריצים לפריפריה בכל תחומי החיים, כדי לחזק התיישבות זו ולהעצימה וכדי להתגבר על הפערים שנוצרו בה בעקבות הזנחה רבת שנים.

מחוייבים ליו"ש. 

אנו רואים בשטחי יהודה ושומרון וחבל עזה חלק בלתי נפרד מארץ ישראל ומדינת ישראל. אנו נפעל בכל כוחנו להחיל את הריבונות והחוק הישראלי על חבלי ארץ אלו, ונשאף להקמה מחדש של ההתיישבות בגוש קטיף ובצפון השומרון.

מחוייבים לכלכלה.

נפעל לקידום שוק חופשי ויעיל ברוח היהדות, שוק המאפשר לאזרחי ישראל את החירות לבטא את מלוא כישרונותיהם ובתנאי שחירותה ומטרותיה הכלכליות של מדינת ישראל לא יפגעו. לצד זה נגלה חמלה ורגישות לחלש ולנזקק. נפעל להסרת חסמים בפני נשים, להשוואת שכר נשים, לקידום נשים במרחב הציבורי והפוליטי וליצירת שוויון הזדמנויות בהשכלה ובתעסוקה.

מחוייבים לכלכלה חופשית. 

נפעל למיעוט חקיקה כלכלית ורגולציה מגבילה – תוך אמון בבני אדם ובכוחות השוק, ויצירת מרחב גמיש ודינאמי לפיתוח עסקים קטנים וגדולים, יזמות והשקעות.

מחוייבים לנשים.

למעלה מ 50%- מאוכלוסיית ישראל הן נשים. נפעל שמציאות זו תבוא לידי ביטוי גם בהרכבם של מוקדי קבלת ההחלטות השונים הקיימים במדינה, בהנהלות הבכירות ובמרחב הציבורי והפוליטי בישראל. מהלך זה יוביל להכרה בצרכים, קולות וערכים שכיום נעדרים או לא מקבלים יחס מספק בשיח הציבורי בישראל. 

מחוייבים לצעירים.

השקעה בצעירים בתחום ההשכלה והתעסוקה היא ההשקעה המשתלמת ביותר למדינה. נפעל להרחיב את תחומי העבודה המועדפת גם לתחומי עיסוק שיש בהם עתיד ושתואמים את ההתפתחות האישית של הצעירים בשוק התעסוקה.

מחוייבים לחוסן החברתי

אל מדינת ישראל הגיעו יהודים מכל קצוות תבל, החברה בישראל הינה פסיפס אנושי ותרבותי מרהיב עם ערבות הדדית ואכפתיות. נפעל לקידום תכניות שיסייעו לנזקקים לצאת ממעגלי הנזקקות ולהפוך מנזקק לתורם.

מחוייבים לוותיקים

מתוך מחויבות לציווי התורני של כיבוד הורים ושל "והדרת פני זקן". ועל רקע העלייה בתוחלת החיים והארכת הגיל השלישי, נפעל לקדם את רווחתם של האזרחים הוותיקים, ליצור מנגנוני תעסוקה ופנאי לאוכלוסייה זו ולהרחיבם. לחזק את הפיקוח על בתי האבות ועל המסגרות הסיעודיות, ולפתח מכשירי ביטוח יעילים.

מחוייבים לדמוקרטיה

במדינת ישראל שלוש רשויות מופרדות שתפקידן להשלים ולאזן זו את זו. המחוקקת, המבצעת והשופטת. נפעל לריסון כוחו של בית המשפט העליון, לעצירת האקטיביזם השיפוטי ולחקיקת פסקת ההתגברות. ונפעל למינוי שופטים לבתי המשפט המאמינים בדרך זו.

מחוייבים לחינוך.

השקעה בחינוך היא השקעה בעתיד. מטרת החינוך, לעשות את האדם ישר וטוב, כחזונו של הראי"ה קוק זצ"ל.
נפעל להנחלת חינוך ערכי וטוב לכל תלמידי ישראל, חינוך שיעמוד בסטנדרטים גבוהים של מצויינות לצד חינוך לערכים.
נפעל להעמקת הקשר והזהות היהודית בתכניות הלימודים, לבניית תכניות חינוך להכרת מורשת ישראל, מסורת ישראל והיסטוריה יהודית. נפעל להסדרת תקצוב השעות הנוספות לתגבור לימודי יהדות, במוסדות החפצים בכך.
נפעל למתן חינוך על-יסודי איכותי במחיר השווה לכל נפש על פי מתווה שיתוף תשלומים בין ההורים לבין משרד החינוך.
נדאג לחיזוק מערכת החינוך בפריפריה החברתית והגאוגרפית ולמתן הזדמנות שווה לכל ילד וילדה בישראל. נפעל לחיזוק מערך החינוך המיוחד ומתן דגש על עידוד מוסדות משלבים, למתן מענה לילדים עם צרכים מיוחדים בתוך הקהילה ומוסדותיה.
אנו רואים במערך החינוך הבלתי-פורמלי חלק בלתי נפרד מהחינוך לערכים ולמצוינות ונפעל לחזק ולעודד פעילות איכותית וערכית בכל רשות ורשות.